Kontrolní systémy

Kontrolní systém slouží k nastavení a vyhodnocení optimálních podmínek pro odsávání vzdušniny ventilátorem. Hlavní místa použití:

  • laboratoře,
  • digestoře,
  • v případech, kdy je nutno množství nasávaného vzduchu regulovat.

Kontrolní systém je dodáván ve dvou verzích:

  • verze s ovládáním ventilátoru při stálé rychlosti,
  • verze s regulací otáček ventilátoru.

Základní parametry

Parametr Hodnota
Rychlost proudění vzduchu 0,2 – 5 m.s-1
Zpoždění 10 s
Citlivost 0,01 m.s-1

Napájení

Pomocný elektrický zdroj 230 V, 50 Hz = 12 V stejnosměrný.

Zapojení a funkce kontrolního systému

Rychlost proudícího vzduchu v kontrolovaném místě je snímána senzorem. Řídicí jednotka vyhodnotí vstupní signál na displeji.

V případě výpadku nebo poklesu rychlosti proudění pod povolenou mez dojde k hlášení poruchy zvukovým a světelným signálem. U verze s ovládáním ventilátoru při stálé rychlosti je nutné systém regulovat manuálně. U verze s regulací otáček ventilátoru systém automaticky zvýší otáčky ventilátoru, aby bylo dosaženo dostatečné rychlosti proudění vzduchu až po maximum. Pak dojde k hlášení poruchy zvukovým a světelným signálem.