Kontrolní systémy

Kontrolní systémy ventilátorů řídí optimální podmínky odsávání.

Kontrolní systém slouží k nastavení a vyhodnocení optimálních podmínek pro odsávání vzdu‘niny ventilátorem. Hlavní místa použití:

Kontrolní systém je dodáván ve dvou verzích:

Základní parametry

ParametrHodnota
Rychlost proudění vzduchu0,2 - 5 m.s-1
Zpoždění10 s
Citlivost0,01 m.s-1
Napájení
pomocný elektrický zdroj 230 V, 50 Hz = 12 V stejnosměrný.

Kontrolní systém - vertikální provedení

Kontrolní systém s čidlem - vertikální provedení

Zapojení a funkce kontrolního systému

Rychlost proudícího vzduchu v kontrolovaném místě je snímána senzorem. Řídicí jednotka vyhodnotí vstupní signál na displeji.

Instalace kontrolního systému

Umístění snímače a řídících jednotek

V případě výpadku nebo poklesu rychlosti proudění pod povolenou mez dojde k hlá‘ení poruchy zvukovým a světelným signálem. U verze s ovládáním ventilátoru při stálé rychlosti je nutné systém regulovat manuálně. U verze s regulací otáček ventilátoru systém automaticky zvý‘í otáčky ventilátoru, aby bylo dosaženo dostatečné rychlosti proudění vzduchu až po maximum. Pak dojde k hlá‘ení poruchy zvukovým a světelným signálem.