FAQ - často kladené otázky

Často kladené otázky a odpovědi na ně.

Otázky a odpovědi

Je možno ventilátory používat pro napětí 230 V?
Elektromotory ventilátorů jsou standardně dimenzovány pro zapojení do hvězdy při připojení na rozvodnou síť o napětí 3 × 400 V.
Pokud je z jakýchkoli důvodů potřeba použít jiné jmenovité napětí (230 V), je možno i takovýto požadavek zákazníkovi splnit.
Má elektromotor tepelnou ochranu?
Elektromotor je nutno jistit před zkratem a přetížením. Ji‘tění se doporučuje jističem. Vhodný je jistič se zpožděnou nadproudovou charakteristikou, který chrání i proti přetížení, zatímco tavné pojistky chrání vedení a elektromotor jen proti účinkům ztrát. Doporučujeme jistič o příslušné jmenovité hodnotě. Při použití pojistek proti zkratu, je nutno proti přetížení použít nadproudové relé a stykač. Spou‘tění se provádí vypínačem nebo stykačem a to přímo. U elektromotorů s výkonem nad 3 kW je nutno použít přepínač hvězda-trojúhelník.
Jsou ventilátory použitelné do prostředí s nebezpečím výbuchu?
Ventilátory v provedení Ex je možné použít do prostředí s nebezpečím výbuchu. Elektromotor i plastové díly tělesa ventilátoru jsou upraveny proti hromadění statické elektřiny.
Požadavek na provedení Ex je potřeba uvést ve specifikaci poptávky, protože výrobce dodává provedení ventilátorů do nevýbu‘ného i do výbu‘ného prostředí.
Je možno ventilátory použít pro v‘echny korozívní látky?
Dílce ventilátoru jsou vyrobeny z polypropylenu, který za běžných podmínek vět‘ině korozívních látek odolává. Výjimkou jsou sloučeniny chloru a kyselina chrom-sírová. Při návrhu vzduchotechnického řetězce je ale nutno zvážit v‘echny vlivy, které se mohou nepříznivě kombinovat, například vy‘‘í teplota.
Jak se li‘í provedení ventilátoru podle označení levý nebo pravý?
Označení levý a pravý je použito pro uspořádání vstupu a výstupu. Slovem levý nebo pravý je definován směr otáčení rotoru v komoře ventilátoru při pohledu na vstupní hrdlo. Pro levé a nebo pravé provedení je odli‘ný tvar rotoru, který tedy nelze zaměnit. Blíže viz obr.
Provedení L a P
Provedení L a P
Je možno ventilátory použít pro odsávání vzdu‘iny obsahující vodní mlhu, páry, aerosol?
Ventilátory a jejich pohonné jednotky jsou dimenzovány pro odsávání vzdu‘iny o hustotě 1,2 kg.m-3. Pokud odsávaná vzdu‘ina včetně obsažených par, mlhy a nebo aerosolu popřípadě jiných forem zneči‘tění jako je například pěna vykazuje hustotu vět‘í, je nutno použít ventilátor s vět‘ím výkonem a ten na vstupu se‘krtit tak, aby odběr proudu elektromotoru nepřekračoval jmenovitou hodnotu.
Je možno ventilátory použít pro odsávání vzdu‘iny s obsahem pevných částic?
Ventilátory a jejich pohonné jednotky jsou dimenzovány pro odsávání vzdu‘iny o hustotě 1,2 kg.m-3. Navíc mechanické vlastnosti použitých konstrukčních materiálů nejsou takové aby snesly dlouhodobé namáhání dopadajících částic.
Pokud je nutno použít pro takový úkol plastový ventilátor, musí být do sacího potrubí předřazen odlučovač pevných částic (cyklon).